Duyuru

7020 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU
 
Ödenmemiş Oda Aidat / Munzam Aidat Gecikme Zamlarının Affına ve Tahsilatına İlişkin Uygulama Esasları
 
Sayın Üyemiz,
7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun” 27.05.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun 4.maddesinin 7.fıkrası ile oda ve borsalara olan aidat borçları da yapılandırma kapsamına alınmıştır.
 
Yapılandırma Koşulları ve Başvurular
· Yapılandırma 31.03.2017 tarihinden önceki (bu tarih dahil) aidat borçları içindir.
·Başvuru için son tarih 31.07.2017'dir.
 ·6736 Sayılı Kanuna göre yapılandırması sürenler sadece 01.07.2016 - 31.03.2017 tarihleri arasındaki borçları için başvuru yapabilirler. Bunun dışında, 6736 Sayılı Kanuna ilişkin yapılandırma yapan veya yapılandırma başvurusunda bulunanlar için 7020 Sayılı Kanun hükmü geçerli değildir.
·Kanunun yürürlüğe girdiği 27.05.2017 tarihinden önce borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş tutara ilişkin gecikme faizleri, üyelerimizin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmi ödemede, ödenmemiş tutara ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu değildir.
 
Ödeme Koşulları
·Ödemeler peşin veya taksitli yapılabilir, ödeme şeklinin başvuru dilekçesinde belirtilmesi şarttır.
·Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz ilk taksit ödeme vadesi sonuna dek borç aslının tamamını yatırarak Kanun hükmünden yararlanabilirler.
·Taksitli ödeme yapmak isteyen üyelerimiz toplam borçlarını azami 6 takside kadar böldürebilirler.
·Peşin ve ilk taksit için son ödeme tarihi 31.08.2017’dir.
·Kalan taksitlerin son ödeme tarihleri:
2. Taksit 30.09.2017
3. Taksit 31.10.2017
4. Taksit 30.11.2017
5. Taksit 31.12.2017
6. Taksit 31.01.2018’dir.
·Yukarıdaki tarihleri geçmeyecek şekilde kredi kartına taksit yapılabilir.
 
Yapılandırmanın Bozulması
·Taksitlerden herhangi birinin öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi durumunda, yapılandırma bozulur.
·Yapılan tahsilatlar  Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 58.maddesinde belirtilen sıralamaya göre borçtan düşülüp, kalan borç için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilir. Kalan bakiye için icra takibine devam edilebilir.
 
Diğer Hükümler
·Başvuran üyelerimizin icra işlemleri varsa durdurulur. Hükme göre, mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretinin, ilk taksit tutarı ile birlikte Odamıza ödenmesi gereklidir.
·Herhangi bir başvuru olmaksızın, sadece ödeme yapılması Kanundan yararlanmak için yeterli değildir.
 
Saygılarımızla.
GEREDE TİCARET ve SANAYİ ODASI
Demirciler Mahallesi Fevzipaşa Caddesi Yenicami İş Merkezi Kat:2
GEREDE-BOLU / TÜRKİYE
Telefon : +90 (374) 311 67 11
Faks : +90 (374) 311 72 18
E-Posta : geredetso@tobb.org.tr / geredetso@hotmail.com
 
 
Kardeş Oda
© 2017 Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Sitede bulunan tüm materyallerin izinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılması kesinlikle yasaktır.