Haberler


16

Gerede Ticaret ve Sanayi Odası  meclis toplantı salonunda yapılan bilgilendirme toplantısı Genel Sekreter Şerafettin Dağyıldızının açılış konuşması ile başladı.Daha sonra başkan  Ersin Kaşka tarafından kısa bir brifing verildi.Başkan kaşka oda aidatları ile ilgili yapılandırma konusunda bilgiler verirken özellikle  vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda kayıtları devam edenlerin 1 Aralık 2014 tarihine kadar müracaatları halinde vergi terk tarihine muhatap olunacağını kaydetti. Konuşmasının ardından Gerede Belediyesi Mali İşler Müdürü Ömer Kalem, Yasa, vergi mükellefleri ve vergi cezaları için birtakım kolaylıklar getirdiğini belirterek “Yapılandırmaya İlişkin 6552 Sayılı Kanun” hakkında bilgi verdi. Kalem, belediyenin bu kanunla alacaklarını tahsil etme imkanlarının olacağını belirtti.

Vergi Dairesi Müdürü Kamil Kabadağı ise, 6552 Sayılı Kanunu birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek faiz ve zamlar silineceğini söyledi.

Kamil Kabadağı, şöyle devam etti:

“Alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50 sinin ödenmesi halinde bu cezaların kalan %50’nin tahsilinden vazgeçilecektir. Yapılandırılan borçların taksitle ödeme imkanı getirilmiştir. Yapılandırılan borçların kredi kartıyla ödenmesi kolaylığı sağlanmıştır. Kanun kapsamında borçların yapılandırılabilmesi için teminat gösterilmesi şartı bulunmamaktadır. Borçlarını yapılandıran mükellefler hakkında yapılandırdıkları borçlar için yenice icra takibi yapılmayacaktır. 6183 Sayılı kanun kapsamında tecil ve taksitlendirilmesi mümkün olmayan KDV ve ÖTV’de kanun kapsamında yapılandırılmaktadır. 31/12/2007 tarihi öncesine ait 50 TL ve altındaki borçlar silinmektedir.”


HANGİ VERGİLER KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR

Hangi vergilerin kanun kapsamında yapılandırılacağını anlatan Kamil Kabadağı, “Kanunun yayımlandığı 11 Eylül 2014 tarihi (bu tarih hariç) itibarıyla kesinleşmiş olması şartıyla, beyana dayanan vergilerde 30 Nisan 2014 tarihine kadar beyan edilmesi gereken tüm vergiler. 30 Nisan 2014 tarihinden önceki dönemlere ilişkin tüm veriler, 2014 yılına ilişkin 30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi, yıllık harçlar gibi borçlar, kapsama giren vergi aslına bağlı cezalar ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları kapsamdaki borçlara bağlı gecikme faizi ve zammı gibi fer’i borçlar, kanun kapsamında yapılandırılabilecektir.

HANGİ PARA CEZALARI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR?

Kabadağı, vergi dairelerince takip ve tahsil edilen, 30 Nisan 2014 tarihinden önce düzenlenen idari yaptırım karar tutanaklarında yer alan ve kanunun yayımlandığı 11 Eylül 2014 tarihi (bu tarih hariç) itibarıyla kesinleşen; Askerlik para cezaları, seçim para cezaları, nüfus para cezaları, Trafik para cezaları, kara yolları kaçak geçiş ücreti cezaları, kara yolu taşıma kanununa göre verilen para cezaları, Rtük tarafından verilen para cezaları, kanun kapsamında yapılandırılabileceğini söyledi.

Borçların nasıl yapılandırılacağına değinen Kabadağı, “Kesinleşmiş alacakların ana paralarından (vergi ziyaı cezaları dahil) herhangi bir indirim yapılmayacaktır. Vergi, vergi aslına bağlı cezalar ve diğer amme alacaklarının asıllarının tamamı ile gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakları yerine yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) uygulanarak hesaplanan yeni borç tutarının ödenmesi halinde fer’i amme alacaklarının tamamı silinecektir. Alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’nin ödenmesi halinde bu cezaların kalan %50’sinin tahsilinde vazgeçilecektir” diye konuştu.

Gerede Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Kenan Çakır da, 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10 Eylül 2014 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Sigorta primi, İşsizlik sigortası primi, Sosyal güvenlik destek primi, Genel sağlık sigortası primi, İsteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile ek karşılık primi, Kurumca tahsil edilen; damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, borç asılları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları, 30 Nisan 2014 ve öncesinde işlemiş oldukları fiiller dolayısıyla uygulanan idari para cezalarından, 31 Aralık 2014 tarihine kadar tebliğ edildiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş olanlar yapılandırma kapsamına girdiğini söyledi.


Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları Yeniden Yapılandırılacak.

Çakır, diğer kapsamlarda sağlık güvencesi olmayan ve gelir testine tabi olan Genel Sağlık Sigortalılarına ait borç asıllarının 1 Haziran 2015 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçileceğini belirtti.

Okunma Sayısı: 1165
resim
GEREDE TİCARET ve SANAYİ ODASI
Demirciler Mahallesi Fevzipaşa Caddesi Yenicami İş Merkezi Kat:2
GEREDE-BOLU / TÜRKİYE
Telefon : +90 (374) 311 67 11
Faks : +90 (374) 311 72 18
E-Posta : geredetso@tobb.org.tr / geredetso@hotmail.com
 
 
Kardeş Oda
© 2017 Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Sitede bulunan tüm materyallerin izinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılması kesinlikle yasaktır.