İletişim Hattı +90 (374) 311 67 11
Haberler

Üyelerimize duyurulur

  • 31.01.2019

 Sayın Üyemiz;

 

Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2 nci maddesi gereğince sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt edilmesi ve sanayi sicil belgesi almaları bir zorunluluktur.

Yine aynı Kanunun 5 nci maddesi hükmü uyarınca da bu işletmeler senelik faaliyetlerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini, takvim senesi sonundan itibaren dört ay içerisinde, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne vermekle yükümlüdürler.

Bu çerçevede sanayi siciline kayıtlı olan işletmelerin 2018 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini Bakanlığımızca yayımlanan SGM 2014/11 nolu tebliğin 11 nci maddesi uyarınca e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir.

Bu itibarla söz konusu zorunluluğu yerine getirmeyenlere aynı kanunun ilgili maddeleri uyarınca 2019 yılı için belirlenen idari para cezası uygulanacağından, üyelerimizin cezai müeyyideye maruz kalmaması açısından Yıllık İşletme Cetvellerinin 30 Nisan 2019 tarihine kadar vermeleri gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

  • Üyelerimize duyurulur