Haberler


25

Odamız Organ seçimleri 2017 Yılı Ekim-Kasım aylarında yapılacak olup, 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik gereğince seçimlerde Oda Meslek Komitesi ve Meclis üyeliği  seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Meslek komiteleri ve Oda Meclisi, Birlik Delegesi, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyelikleri seçilebilmek için;

 Odamız kayıtları bu ilanın yayın tarihinden itibaren 10 gün süreyle üyelerimizin incelemesine açık tutulacak olup, bu süre zarfında üyelerimizin aşağıda belirtilen konularda  kayıtlarını kontrol ederek varsa eksikliklerini gidermeleri gerekmektedir.

•Düzeltme işlemi Ticaret Sicilini ilgilendiren hususlarda kanun gereği tescil yoluyla düzeltilmesi, Oda kayıtları ile ilgili hususlarda ise dilekçe ile müracaat yeterli olacaktır.

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve yukarıda adı geçen seçim yönetmeliği hükümleri gereğince;

•Odamıza içinde bulunulan yıl hariç son iki takvim yılına ait aidat borcu bulunan ,vergi kaydı bulunmayan ve Odamızda tescilli adresinden ayrılmış olup, bu durumu bildirmeyen üyeler Odamız Yönetim Kurulu tarafından Askıya alınmıştır. Bu durumda bulunan üyelerimiz askıdan indirme işlemi yapılmadan seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaktır. Askıda bulunan üyelerimizin, askıdan indirilerek Meslek Gruplarına ve seçme seçilme listelerine dahil edilmeleri için askıya alınma sebeplerini ortadan kaldırmaları gerekmektedir.

•Tüzel kişi üyelerimizin temsilcisi olan gerçek kişilerin şirket sahibi, ortağı yönetim kurulu üyesi, Genel Müdürü, murahhas azası, Genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve Şube Müdürü seviyesinde şirketi temsile, bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili olarak Ticaret Siciline tescilli bulunmaları gerekmektedir. Bu halin en az 6 (Altı) ay öncesini kapsaması şarttır. Son Altı ay içerisinde herhangi bir değişiklik olup, olmadığı ve olması halinde Ticaret siciline tescil işleminin yaptırılması gerekmektedir.

• üyelerimizin Odamızda tescilli adresleri ile bulundukları adreslerin aynı olması kontrol edilmelidir.

• üyelerimizin vergi sicil numaralarının Odamız kayıtları ile aynı olması kontrol edilmelidir.

• üyelerimizin TC Kimlik Numaralarının Odamız kayıtları ile aynı olması kontrol edilmelidir.

•Herhangi bir inceleme ve düzeltme talebi olmaması halinde Odamız kayıtlarının doğruluğu üye tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

Durumunuzun incelenerek yukarıda yapılan açıklamalara  uygun şartları taşıyıp taşımadığınız kontrol edilmesi ve ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Odamız kayıtlarının güncellenmesi gerektiği ilanen duyurulur.

                                                                           GEREDE

                                                          TİCARET VE SANAYİ ODASI

                                                      YÖNETİM  KURULU BAŞKANLIĞI

Okunma Sayısı: 679
resim
GEREDE TİCARET ve SANAYİ ODASI
Demirciler Mahallesi Fevzipaşa Caddesi Yenicami İş Merkezi Kat:2
GEREDE-BOLU / TÜRKİYE
Telefon : +90 (374) 311 67 11
Faks : +90 (374) 311 72 18
E-Posta : geredetso@tobb.org.tr / geredetso@hotmail.com
 
 
Kardeş Oda
© 2017 Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Sitede bulunan tüm materyallerin izinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılması kesinlikle yasaktır.