Haberler


05

 T.C GEREDE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDAN

İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE TABİ PERSONEL ALIMI

Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde Ticaret Sicili Müdürü Yardımcısı kadrosunda personel alımı yapılacaktır.

Aşağıda yazılı  başvuru şartlarını taşıyan kişilerin 13 / 01 / 2016 günü saat 17.00’e kadar,  el yazısı ile yazılmış bir dilekçe ekinde fotoğraflı CV,diploma,Kamu yada özel sektör iş deneyimi,erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge, son Kpss giriş ve sonuçbelgesi  ile birlikte Oda Genel Sekreterliği’ne ulaştırması gerekmektedir.Gerekli şartları taşıyan adayların sayısı fazla olduğu takdirde 16.01.2015 cumartesi günü saat 11:00 de Gerede Ticaret ve Sanayi Odası eğitim salonunda sınav yapılacaktır.

Alınacak Personelde Aranacak Şartlar :

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• Kırk yaşını doldurmamış olmak,

• Erkek Adaylar için askerliğini tamamlamış olmak,

• Kamuda veya özel sektörde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak,

• Kamu haklarından mahrum olmamak,

 

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürü bulunmamak.

• Tacir veya esnaf sayılmalarını gerektiren bir faaliyette bulunmamak,

• Kısıtlanmış olmamak,

• Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren hukuk,iktisat,siyasal bilgiler,işletme, iktisadi

ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurtiçi ya da yurt

dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

• İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak ( Microsoft Office uygulamalarına hâkim )

• Takım çalışmalarında etkin,iletişim becerileri ve problem çözme yeteneği olan,

• Yöneticilik ve liderlik vasfına güvenen

• İş takibi yüksek,

• Seyahat engeli olmayan,

Okunma Sayısı: 751
resim
GEREDE TİCARET ve SANAYİ ODASI
Demirciler Mahallesi Fevzipaşa Caddesi Yenicami İş Merkezi Kat:2
GEREDE-BOLU / TÜRKİYE
Telefon : +90 (374) 311 67 11
Faks : +90 (374) 311 72 18
E-Posta : geredetso@tobb.org.tr / geredetso@hotmail.com
 
 
Kardeş Oda
© 2017 Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Sitede bulunan tüm materyallerin izinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılması kesinlikle yasaktır.